Algemene voorwaarden

Eén.Aanbevolen systeemeisen voor browser

Voor de beste resultaten bij het gebruik van de Website, wordt aanbevolen dat u de onderstaande systeemeisen in acht neemt.Het bekijken van de Website op een systeem dat onder de minimumeisen valt of afhankelijk van de browserinstellingen op een systeem dat aan de eisen voldoet, kan de Website niet bruikbaar zijn, of kan niet correct weergeven.Aanbevolen browsers


Microsoft Internet Explorer 11.0 of hoger

Microsoft Edge laatste versie

Safari laatste versie

De nieuwste versie van Google Chrome

Firefox laatste versie

PluginsJavaScript


Sommige delen van de Website bevatten inhoud die gebruik maakt van JavaScript.Afhankelijk van uw browser-instellingen kan JavaScript worden ingeschakeld of uitgeschakeld.Om alle inhoud te kunnen bekijken, moet u ervoor zorgen dat JavaScript in uw browser wordt ingeschakeld.Twee.Auteursrecht en handelsmerk rechts

The copyright to the information accessible from the Website is possessed by Guangzhou Xunqi Glasses Co.,Ltd and its affiliated companies and protected under the copyright laws of the relevant countries, treaties and any other applicable laws and regulations. It is prohibited to use for any private use by an individual, or to otherwise use (or copy, modify or distribute) the information on the Website beyond the extent that is authorized by the copyright laws without obtaining a prior approval by XunqiName .The trademarks, logos and service marks used on the Website are the properties of XunqiName and its affiliated companies. No license and right to use such trademarks, logos and service marks are granted to any customer of XunqiName . It is prohibited to use, divert and reproduce such trademarks, logos and service marks without XunqiName 's approval.Drie.Verboden

De volgende acties bij de toegang tot de informatie op de Website zijn verboden:Infringing or threatening to infringe XunqiName 's or any third part's own properties or privacy;

Giving or threatening to give any loss or damage to any third party or XunqiName ;

handelen of dreigen te handelen tegen de openbare orde en moraal;

het plegen of dreigen met het plegen van een misdaad of een daad die tot een misdrijf leidt;

elke valse aanvraag of aankondiging, met inbegrip van registratie van het e-mailadres van een andere persoon;

het maken of voorbereiden van een zakelijke activiteit of winstoogmerk;

Injuring the honor or credit of XunqiName or any third party;

het gebruik of het verstrekken van of het bedreigen van een schadelijk software programma, waaronder computer virus;

het schenden of dreigen met het schenden van wetten en voorschriften, en

Other acts as XunqiName  determines to be inappropriate.


Vier.Vrijstellingen (garantie voor inhoud)

XunqiName  takes perfect care in disclosing information on the Website. However, XunqiName does not warrant and represent that the information on the Website is accurate, useful, secure or suitable for the purposes of users, or safe (against errors or hazards including computer virus). XunqiName  has no responsibility for any damages arising from or in connection with the access to and the use of the Website.


The information on the Website may be subject to change without notice. The operation of the Website may be suspended or terminated. Also, XunqiName  has no responsibility for any damages arising from or in connection with such change in the information on the Website or such suspension or termination of operation of the Website for any reason.


De Website verstrekt aandeelhouders en beleggers informatie over de financiering en het beheer van Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. en haar verbonden bedrijven.Deze informatie wordt aangeboden zonder garanties of zonder enige bewering van nauwkeurigheid.Vijf.Verbinden Sites

Any Website of any third party other than XunqiName  that is linked from or to the Website (hereinafter "Link Sites") is operated by such third party on such third party's own responsibility, but not by XunqiName . Such Link Site should be accessed and used under the use conditions specified for it. XunqiName  has no responsibility for any damages arising from or in connection with the access to or use of such Link Site.


Bij het koppelen van externe informatie (met inbegrip van documenten en beelden) op de Website, is de gebruiker, of het nu gaat om een bedrijf of een individu, niet verplicht om een voorafgaande aanvraag voor een dergelijke koppeling, mits, echter,dat deze gebruiker moet instemmen met deze eisen voor het gebruik van de Website en de volgende "koppelvoorwaarden"


XunqiName  has no responsibility for any damages arising from or in connection with linking with the Website.


Het is niet beloofd dat de informatie of URL op de Website permanent zal worden gehandhaafd, maar het kan onderhevig zijn aan wijzigingen zonder kennisgeving in principe.

It is absolutely prohibited to link such a Website with the Website that may lead to infringement of the property rights or any other rights possessed by XunqiName or interference with XunqiName 's business activities.

Het is absoluut verboden om verbinding te maken van een Website of mail met de volgende informatie naar de Website:

Informatie tegen openbare orde en moraal;

Illegale informatie;

inhoud van pornografie; en

Information to abuse or defame XunqiName  or its affiliated companies.

Linking with the Website does not represent or imply any contractual relationship between XunqiName  and such linking party.Zes.Hoe persoonlijke informatie op de Website te verwerken

(1) Veiligheid bij het verkrijgen van persoonsgegevens

In obtaining the personal information of an XunqiName  customer from the Website, XunqiName  uses the Secure Socket Layer (SSL) and other encrypting means to protect the personal information inputted through a communications link. The SSL is a general technology used for security of communications on Webnet, which can encrypt the input data before it is transmitted over the Internet and prevent the input data from being intercepted or tapped. If you use any browser that is not compatible with the SSL, you could not access to this page from the intranet of your company due to the settings of Firewall or any other software settings.
(2) Verzameling van browsinggeschiedenis

De Website verzamelt informatie van uw apparaat om onze services te verbeteren en een betere gebruikerservaring te bieden.De verzamelde informatie is bijvoorbeeld server-toegangslogs, inclusief systeeminformatie en IP-adres, cookies en web beacons.


De verzamelde informatie is anoniem en het is niet mogelijk om een specifieke persoon of gebruiker te identificeren.


U kunt cookies verwerpen of een waarschuwing krijgen wanneer u een cookie ontvangt door uw browser dienovereenkomstig in te stellen.Als u alle cookies verwerpt, kunt u nog steeds gebruik maken van de website, maar sommige onderdelen kunnen niet goed functioneren.Neem contact op met de fabrikant of provider van uw browser voor meer informatie over hoe u de instellingen kunt wijzigen.*Google Analytics


De Website gebruikt Google Analytics die door Google Inc. wordt verstrekt voor het verzamelen, opnemen en analyseren van browserpatronen.Google Analytics gebruikt cookies om informatie te verzamelen, maar verzamelt geen gegevens waarmee individuele gebruikers kunnen worden geïdentificeerd.Om Google Analytics uit te schakelen, download en installeer de "Google Analytics Opt-out Add-on" van de Google Analytics Opt-out Add-on download pagina, en verander de add-on instellingen van uw browser.De verzamelde informatie wordt beheerd op basis van het privacybeleid van Google.(3) andere

XunqiName  cannot have any responsibility for maintaining the security of your personal information on any other Website linked with the Website. If you have any query or inquiry regarding the handling of personal information, make direct access to each relevant Website.Zeven.Recht en bevoegdheid van bestuur

Tenzij hierin anders is bepaald, wordt de toegang tot en het gebruik van de Website en de toepassing en bouw van deze gebruiksvoorwaarden geregeld door de wetten van China.Tenzij hierin anders is bepaald, worden geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de toegang tot en het gebruik van de Website definitief beslecht bij het district Peking als bevoegde rechterlijke instantie.